Är man glad eller är man glad?
Andra gången Mitzi får Ha GPS på sig i skogen.
Tror hon gillar det!